Bài vẽ minh họa sau được thực hiện để review về  chất lượng của bút vẽ kỹ thuật Artline. Bút vẽ kỹ thuật Artline là cây bút đến từ nhà sản xuất Shahichita của Nhật Bản. Tác giả iiKiui đã sử dụng bộ bút này với nhiều kích cỡ ngòi cho bức tranh. Bút vẽ kỹ thuật Artline hiện có 9 kích cỡ ngòi, từ 0.05, 0.1 đến 0.8mm. Trong video tác giả đã sử dụng từ 4-6 cây  bút kích cỡ ngòi khác nhau. Đoạn video vẽ minh họa Medusa và con rắn. Quá trình vẽ cho thấy độ dày của các ngòi bút khác nhau, khả năng đi nét, tô mảng và độ đậm mực.

Bút vẽ Artline là cây bút tối ưu thực hiện hóa những bài vẽ minh họa. Bạn có thể tham khảo nhiều hơn các bài review và hướng dẫn trong trang web này.

Bạn nhấp vào đây để xem giá và mua bút vẽ kỹ thuật Artline Japan