Thử thách vẽ tranh họat họa bắt đầu từ những con sốlà một trong những trò chơi thú vị. Trò chơi này làm cho trẻ tư duy sáng tạo hơn trong cách liên tưởng, tưởng tượng.

Cách chơi khá đơn giản, bạn chọn một con số rồi viết số và chữ số lên giấy. Sau đó dùng chính cây bút viết đó vẽ tiếp tạo hình làm che đi những chữ số, chữ cái đã viết. Nếu bức vẽ hoàn thành người xem không thấy các chữ số, chữ cái ban đầu nữa là được.

Dưới đây là một video thú vị về thử thách vẽ từ con số 4.

but ve ky thuat thu thach con so
Bắt đầu
but ve ky thuat thu thach con so 1
Kết quả 

Bạn nhấp vào đây để em giá và mua bút vẽ kỹ thuật Artline Japan