Dòng bút dạ quang Artline 670 sử dụng dòng mực đặc biệt. Mực dạng lỏng không sử dụng ống chứa mực như các dòng bút nhớ dòng khác.

Vì vậy, nét mực đều và không có hiện tượng nhạt dần.

Mực của bút dạ quang Artline 670 rất tươi và đẹp. Theo như nghiên cứu của hãng Shachihata Japan thì cho tới thời điểm này màu sắc của bút này vẫn chưa có dòng bút nào sáng đẹp hơn (trên thế giới)